Newsletter Subscribe

Blog & Comments

Arriving Soon

Authors

Aquifer 2 - Over de grens (Dutch Edition)

by Jeske Meinema on 2018-05-31

Een heerlijk weekje verlof - vol met stedentripjes - wordt ruw onder-broken nog voordat Pinky haar portemonnee zelfs maar leeg is. Pinky krijgt te horen dat het geheim van de Aquiferians is uitgelekt. Het leven van de zeemensen is daardoor ernstig in gevaar.

Als ook nog blijkt dat enkele Aquiferians gevangen zijn genomen, moeten Pinky en haar vrienden in actie komen. In een race tegen de klok proberen zij uit te vinden wie zijn mond over de recent ontdekte wezens voorbij heeft gepraat . In hun poging de Aquiferians te redden en te bevrijden, komen Pinky en haar vrienden voor grote verras-singen te staan. Oude bekenden blijken ineens geen vrienden meer; nieuwe kennissen zorgen voor spanningen en problemen.

Ook dit tweede deel in de Aquifer-reeks staat vol spanning, sensatie en verliefdheid waarbij emoties, humor en chaos elkaar in rap tempo opvolgen
[English title: 'Crossing Lines']

Aquifer 2: Crossing Lines

by Jeske Meinema on 2018-04-02

Who said mermaids do exist? A wonderful week of vacation - filled with city trips - is rudely interrupted even before Pinky can spend all her money on shopping. Pinky gets told that someone leaked information on the existence of the Aquiferians. The life of the recently discovered ocean people is in danger.

As it appears that some Aquiferians are also taken prisoners, Pinky and her friends need to take action; they must come to the rescue. Racing the clock they have to find out who could not keep his mouth shut about the recently discovered creatures. In their attempts to release and to save the Aquiferians, Pinky and her friends have to deal with unexpected situations and fight unknown enemies. Old friends suddenly are no longer friends; while new friends create more unexpected problems, tensions and… problematic romances

Advertisements